Rekentool

Deze rekentool geeft informatie die u misschien kan helpen bij de beslissing overstappen op eeuwigdurende erfpacht of niet overstappen, afkopen of canon betalen.

U kunt u zien wat de verschillen zijn tussen een overstap op basis van de overstapregeling tot 8-1-2020 en een overstap op basis van de regeling zoals die na 8-1-2020 geldt.

Ook krijgt u inzicht in de herbouwwaarde en grondwaarde van uw woning in beide regelingen (volgens de gemeente) en een voorspelling van de hoogte van de eeuwigdurende canon die u op termijn gaat betalen als u niet afkoopt.

Zoek de WOZ waarden 2016 (peildatum 1-1-2015) en 2019 (peildatum 1-1-2018) op bij het WOZ waardeloket of zoek de WOZ waarden 2015/2016 en 2019 op in uw WOZ beschikking

Kies de laagste WOZ waarde: 2015 (peildatum 1-1-2014 ) / 2016 (peildatum 1-1-2015)

WOZ waarde 2019 (peildatum 1-1-2018)

Zoek de BSQ op via BSQ opzoeken pagina in het menu hierboven

BSQ 2017 (alleen het getal zonder % teken)

BSQ 2020 (alleen het getal zonder % teken)

Jaar dat huidige canon tijdvak afloopt (alleen het jaartal)Herbouwwaarde 2017 volgens BSQ methode.

Herbouwwaarde 2020 volgens BSQ methode.

Grondwaarde 2017

Grondwaarde 2020

Afkoopsom overstapregeling

Afkoopsom 2020

Vast geklikte canon overstapregeling + inflatie

Vast geklikte canon 2020 + inflatie

Voorspelling canon bij einddatum huidig tijdvak als 2% inflatie, bij gebruikmaken overstapregeling

Voorspelling canon bij einddatum huidig tijdvak als 2% inflatie, bij overstappen in 2020De uitkomsten worden hier alleen berekend voor de eeuwigdurende erfpacht, dus als u ook de voortdurende erfpacht wil afkopen dan zijn de afkoopbedragen natuurlijk hoger.
U kunt deze rekentool gebruiken als controle, u kunt er geen rechten aan ontlenen.
Deze rekentool is gebaseerd op de open source code die in januari 2020 gemaakt werd door erfpachters op Twitter.
Wij zijn amateurs. De rekentool van de gemeente Amsterdam is leidend.
En uiteindelijk kan het aanbod dat de gemeente u doet ook afwijken van de uitkomst uit hun eigen rekentool.
Deze site is mogelijk gemaakt door de Amsterdamse Woon en Erfpachtvereniging.
DEEL DEZE REKENTOOL: